Farmársky deň detí a Deň mlieka na Orave

Domov > Novinky

Farmársky deň detí a Deň mlieka na Orave

Dni 31.5.2021 a 1.6.2021 boli pre Združenie mladých farmárov na Slovensku ASYF výnimočné. Z dôvodu pandemických opatrení sa nám ani tento rok nepodarilo zorganizovať naše tradičné podujatie „Deň mladého farmára“, preto sme zorganizovali menšie podujatia na lokálnej úrovni – Farmársky deň detí a Deň mlieka.

Z príležitostí Medzinárodného dňa detí sme pripravili Farmársky deň detí na Myncovej rodinnej farme, teda na farme predsedu Združenia Milana Jurkyho vo Vasiľove.

Práve pre pandemické opatrenia sa mohli zúčastniť len škôlkari a školáci z obce, rozdelení do viacerých skupín. Pre deti sme spolu s ďalšími dobrovoľníkmi a animátormi pripravili mnoho atrakcií, hier, súťaži.
Deti sa veľmi tešili zvieratám na farme, ktoré si mohli pohladiť a aj nakŕmiť.
Najväčší úspech mali však súdkový vláčik, ktorý bol vyrobený v dielni predsedu Združenia Milana Jurkyho.

Ďalším veľkým aktom tentokrát z príležitosti Medinárodného dňa mlieka bol krst vzácnej publikácie „Výroba syrov – príručka pre malovýrobcov a priateľov syrov“ od autora Ing. Karola Heriana, CSc.

Pre Združenie mladých farmárov išlo o veľkú poctu, pretože krst sa konal v jeho sídle v obci Vasiľov a zároveň predseda Združenia Milan Jurky sa stal krstným otcom tejto publikácie.

Autora publikácie Karola Heriana nie je potrebné poľnohospodárskej verejnosti bližšie predstavovať. Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF s ním spolupracuje niekoľko rokov. Vždy prijal pozvanie na odborné školenia farmárov, kurzy výroby spracovania mliečnych výrobkov ako aj konkrétnu pomoc jednotlivým začínajúcim spracovateľom mlieka.
Na Slovensku nepoznám väčšieho odborníka v oblasti mlieka ako je Karol Herian. Už teraz je jeho meno pevne zapísané v histórii Slovenského poľnohospodárstva“ povedal v príhovore predseda ASYF, Milan Jurky.

Z tejto príležitosti predseda ASYF v mene Združenia odovzdal dekrét Čestného ČLENA a vyjadril takto poďakoval za celoživotnú prácu, propagáciu mlieka a mliečnych výrobkov ako aj podporu pre mladých a začínajúcich farmárov na Slovensku.

Autor knihy, Karol Herián sa vyjadril: „ Kniha detailne popisuje nielen technológiu výroby syrov a spôsoby zabezpečenia ich kvality, ale aj prínos syrov pre zdravie a možnosti ich využitia. Táto publikácia je vynikajúcim sprievodcom pre všetkých, ktorí majú záujem vyrábať ale i konzumovať kvalitné syry. Zmyslom tejto publikácie je jednoduchým spôsobom poukázať na možnosti spracovania mlieka v malovýrobných podmienkach na dobré, kvalitné a zdravotne bezpečné syry“.
Autor pri písaní využíval najmä svoje bohaté praktické skúsenosti a svoje publikácie v odborných časopisoch a zo školení mliekarenských a farmárskych pracovníkov.

„Publikácia vznikla z iniciatívy a podpory OZ Vidiecky parlament na Slovensku, ktorí pôsobia na vidieku od roku 1999. Samotný autor publikácie je dlhodobý členom predsedníctva Vidieckeho parlamentu na Slovensku. V knihe sa dočítate mnoho informácii o Karolovi Herianovi ako aj o jeho celoživotnej ceste “ vyjadrila sa Ing. Mária Behanovská predsedníčka združenia.

Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.