Warning: Undefined array key "exempt" in /data/c/e/ce94e750-d463-4932-9f4e-0279f412883a/asyf.sk/web/wp-content/plugins/wp-user-avatar/src/ContentProtection/Frontend/Redirect.php on line 62
Dôležitý oznam ! ! ! - ASYF - Združenie mladých farmárov Slovenska

Dôležitý oznam ! ! !

Domov > Novinky

Dôležitý oznam ! ! !

Vážení farmári,

tento oznam sa týka žiadateľov, ktorí sa plánujú zapojiť do podpory:

  • Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov z podopatrenia 6.1 (výzva 52/PRV/2022) alebo
  • Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov z podopatrenia 6.3 (výzva 53/PRV/2022).

„V tejto súvislosti dávame potenciálnym uchádzačom o NFP do pozornosti skutočnosť, že jednou z podmienok oprávnenosti, ktorá sa preukazuje pri podaní žiadosti o NFP, je štandardný výstup podniku v intervale od 10 000 do 50 000 €, ktorý sa v prípade rastlinnej výroby preukazuje na základe žiadosti o priame platby podanej v termíne na predkladanie žiadostí o priame platby v roku 2022, t.j. do mája 2022.

Uvedená podmienka sa nevzťahuje na uchádzača o NFP, ktorý sa zaoberá živočíšnou výrobou a nežiada v roku 2022 o priame platby na plochu. Takýto uchádzač preukáže štandardný výstup svojho podniku prostredníctvom zvierat registrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej evidencii ku dňu podania žiadosti o NFP“.