Deň mladého farmára 9.jún 2019 Hruštín

Domov > Novinky

Deň mladého farmára 9.jún 2019 Hruštín

Združenie mladých farmárov na Slovensku -ASYF, už tretí rok organizovalo rodinné podujatie pod názvom Deň mladého farmára, ktoré sa uskutočnilo tentokrát dňa 9.júna 2019 v Hruštíne. Poďakovanie za pomoc pri organizácii patrí najmä obci Hruštín, PD v Hruštíne, obci Oravská Polhora, Žilinskému samosprávnemu kraju, Rade mládeže žilinského kraja, miestnym členom Združenia vlastníkov pôdy a rodinných fariem a najmä našim aktívnym členom, bez ktorých by sme toto podujatie nemohli uskutočniť. Mediálnymi partnermi podujatia boli Farmárska revue, noviny MY naša Orava, Roľnícke noviny, Slovenský chov a Slovenský vidiek. Aj vďaka mediálnej propagácii našimi partnermi sme sa potešili hojnej účasti, podľa odhadov na podujatie zavítalo viac ako 4000 ľudí.  smiley

Týmto podujatím sme chceli podnietiť deti, mladých a rodiny k pozitívnemu vzťahu k poľnohospodárstvu, spropagovať tradície a život na vidieku. Tento deň bol venovaný  tiež všetkým farmárom, aby si mohli oddýchnuť, stretnúť sa a podiskutovať v uvoľnenej atmosfére.

Naše pozvanie prijalo viacero významných hostí: županka Žilinského kraja, pani Ing. Erika Jurinová;  poradca Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Európska komisia, pán Ing. Dušan Chrenek; pán poslanec Národnej rady SR a podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Bc. Igor Janckulík; pán poslanec Európskeho parlamentu Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD.; pán predseda Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska Ing. Ján Jelen a pán predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Bc. Emil Macho a pán predseda Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR Ing. Milan Mišánik.

Podujatie začalo sv.omšou o 11:00, obetovanou za farmárov a dobrú úrodu, súčasťou ktorej bolo aj posvätenie poľnohospodárskej techniky a zvierat. Návštevníci si mohli pochutnať na kotlíkovom guľáši či klobáskach.

Pre všetky vekové kategórie bol pripravený bohatý program, ako napríklad vystúpenia miestnych a regionálnych folklórnych skupín, jazda na koči, stánky s farmárskymi a domácimi výrobkami, súťaže v pílení dreva a kosení trávy ako aj škola kosenia pod vedením Slovenského koseckého spolku, vrátane pána Jánošku. Prítomní si mohli vyskúšať ručné dojenie kravy vďaka trenažéru dojenia. Deti sa tešili z vystúpenia Mira Jila, zo skákacieho hradu a trampolín, lezeckej steny, ale aj z labyrintu postaveného zo senných balíkov. Dobrovoľníci si pre deti pripravili viacero súťaží, za ktoré mohli získať zaujímavé ceny.

Novinkou tohto ročníka bola súťaž partnerských organizácií združujúcich mladých farmárov krajín V4 (Česko, Maďarsko a Slovensko) o Pohár mladého farmára. Štvorčlenné družstvá si zmerali sily a zručnosti vo farmárskych disciplínach ako: dojenie kravy, kosenie trávy, beh okolo balíka sena a rozstrelovou disciplínou bolo kotúľanie balíka sena. Mnohé z týchto činností už dnes vykonávajú stroje, preto častokrát pri pozorovaní zručností farmárov nebola o zábavu núdza.

Ďakujeme za Vašu účasť na tomto podujatí.

Už teraz sa tešíme na Deň mladého farmára, ktorý sa uskutoční prvú júnovú nedeľu to je 7. júna 2020.