Darujte nám 2% z Vašej zaplatenej dane

Domov > Novinky

Darujte nám 2% z Vašej zaplatenej dane

Prečo darovať 2 % ?

Ako darovať 2% ? 

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF

Hlavná 16

946 39 Patince

IČO: 42116686

DIČ: 2022540894

Právna forma: Občianske združenie

 

Banka:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

pobočka zahraničnej banky

číslo účtu: 1017783018/1111