Zasadnutie predsedníctva

Domov > Novinky

Zasadnutie predsedníctva

Vážení priatelia!

Srdečne Vás pozývame na Valné zhromaždenie ASYF v rámci seminára Program projektu odborného vzdelávania „Strategické riadenie agro-potravinárskeho podniku ako významného faktora rozvoja vidieka na Slovensku“  v Jasovej 16.4-17.4 2015. 

Diskutované témy sú nasledovné: 

1. Výsledky 2. zasadnutia monitorovacieho výboru

2. Pripravovanie výzvy na opatrenie pre mladých začínajúcich farmárov

3. Príprava futbalového turnaja
4. Príjem nových členov

 

Program seminára nájdete TU