Výzva

Domov > Novinky

Výzva

V utorok 24.9.2019 uskutočnilo stretnutie s riaditeľkou Slovenského pozemkového fondu pani Adrianou Šklíbovou. Témou stretnutia bola príprava novely zákona 330/1991 o pozemkových úpravách. Taktiež sme sa snažili získať informácie ohľadom situácie prenájmu pôdy SPF pre mladých ako aj malých farmárov.

Keďže informácie, ktoré dostávame od Vás sú odlišné ako tie, ktoré sme sa dozvedeli na stretnutí žiadame všetkých, ktorí ste doteraz nedostali odpoveď od SPF ohľadom Vašej žiadosti o prenájom, aby ste nám zaslali názov žiadateľa, kataster v ktorom ste o pôdu žiadali a či ste dostali vyrozumenie.
Dôvodom tejto výzvy sú hlavne obavy o funkčnosť tohto nástroja na prenájom pôdy pre malých a mladých farmárov.

Informovať nás môžte mailom na info@asyf.sk alebo na telefónne číslo 0915 731 541.