Warning: Undefined array key "exempt" in /data/c/e/ce94e750-d463-4932-9f4e-0279f412883a/asyf.sk/web/wp-content/plugins/wp-user-avatar/src/ContentProtection/Frontend/Redirect.php on line 62
Výzva na opatrenie 6.1 - ASYF - Združenie mladých farmárov Slovenska

Výzva na opatrenie 6.1

Domov > Novinky

Výzva na opatrenie 6.1

Dňa 15.7.2015 bola uverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Pre bližšie informácie navštívte stránku: http://www.apa.sk/index.php?navID=530