Výzva na opatrenie 6.1

Domov > Novinky

Výzva na opatrenie 6.1

Dňa 15.7.2015 bola uverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Pre bližšie informácie navštívte stránku: http://www.apa.sk/index.php?navID=530