Výstup z Klubov mladých farmárov 2022

Domov > Novinky

Výstup z Klubov mladých farmárov 2022

Od samotného založenia Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF každoročne organizujeme „Kluby mladých farmárov„. Po čase sa kluby vyprofilovali na  dvojdňovú vzdelávaciu aktivitu, na ktorej sa v prvý deň farmári vzdelávajú prostredníctvom prednášok lektorov zameraných na aktuálne témy z oblasti poľnohospodárstva a na druhý deň sa zvyčajne koná návšteva inšpiratívnej fariem. Tento rok sa nám podarilo zorganizovať 4 Kluby mladých farmárov prezenčnou ako aj online formou.

Tohoročné kluby začali vo februári a pokračovali aj v marci. Zorganizovali sme ich v spolupráci s Regionálnymi anténami Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský, Trenčiansky, Banskobystrický, Žilinský a Prešovský kraj a to vo Veľkom Mederi, Čachticiach, Párnici a v Drienici. Naše pozvanie na kluby prijali aj zaujímaví hostia ako napr. Ing. Martin Kováč – štátny tajomník MPRV SR, MVDr. Jaroslav Karahuta – predseda výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie, poslanec NRSR, Mgr. Ján Marosz – generálny riaditeľ SPF, Prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. – Inštitút poľnohospodárskej politiky, zástupcovia MPRV SR a PPA zameraní na danú problematiku a ďalší.

V doobedňajšom programe sa farmári od zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva SR dozvedeli informácie ohľadom pripravovaných systémových a legislatívnych zmien na MPRV SR v roku 2022 (finančné nástroje, poľovnícky zákon, zákon o poľnohospodárstve, register užívacích vzťahov). Generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu, Mgr. Ján Marosz, zúčastneným priblížil problematiku získania pôdy v správe SPF. Informácie ohľadom aktuálnych ako aj pripravovaných výzvach a ako úspešne podať projekt z podopatrenia 4.1 a 4.2 farmárom poskytli zástupcovia Poľnohospodárskej platobnej agentúry, ktorí sa tejto problematike venujú.

Kluby mladých farmárov boli zamerané na rastlinnú a živočíšnu výrobu. Čo sa týka rastlinnej výroby, na kluboch sa nám v rámci poobedňajšieho programu s príkladom správnej praxe predstavil Ing. Tomáš Baran s témou ako úspešne pestovať a predávať cesnak na území SR, taktiež aj Ing. Juraj Máčaj nám priblížil ako pestovať kvalitné zemiaky a ako ich dostať na pulty obchodov. Pani Ing. Ivana Vidová z firmy AGRICON Slovakia priblížila a vysvetlila farmárom využitie moderných, digitálnych technológií v rastlinnej výrobe.

Na kluboch zameraných na živočíšnu výrobu nám v poobedňajších hodinách MVDr. Jaroslav Karahuta hovoril o farmárskych bitúnkoch, zákone o rodinných farmách a sezónnom zamestnávaní. S témou bezstresového zaobchádzania s hovädzím dobytkom svoju prezentáciu a pripravené videá predniesol p. Ing. Roman Mokráň z firmy VVS SK s. r. o. Informácie o využívaní digitálnych technológií v chove zvierat prostredníctvom autonómnej starostlivosti o dojnice (robotické dojenie, vyhŕňanie a kŕmenie) nám predstavil pán Aleš Bohuslav z firmy AGRO-partner s. r. o. (ČR) formou inšpiratívnych prezentácií a videí. Taktiež sa poľnohospodári dozvedeli čo môžu od budúceho roka očakávať v novej SPP 2023-2027 od p. Prof. Ing. Jána Pokrivčáka, PhD z Inštitútu poľnohospodárskej politiky.

Na konci vzdelávacieho dňa sa konala krátka diskusia a zasadnutie predsedníctva Združenia mladých farmárov, na ktorom boli prijatí nový členovia ASYF.

V rámci sobotňajších návštev fariem sme spolu s farmármi navštívili PD Krakovany. Toto družstvo hospodári na rozlohe cca 680 ha. Hlavnými nosnými plodinami sú pšenica tvrdá, sója fazuľová a kukurica siata. Ing. Róbert Dohál nám priblížil zásady regeneratívneho poľnohospodárstva. Snažia sa do pôdy pridávať čo najmenej umelých hnojív, postrekov a pod. Pôda aj plodiny sú potom kvalitnejšie a zdravšie. Na Orave sme navštívili ovčiu farmu našej členky Ing. Lucie Luptákovej, PhD., ktorá na svojej farme využíva všetky najmodernejšie technológie. Jej víziou do budúcna je zlepšenie práce prostredníctvom digitalizácie a pod. Ďalší týždeň sme navštívili ovčiu farmu s názvom AGRO Torysa. Na farme chovajú okolo 350 oviec, kone a hovädzí dobytok. Denne spracúvajú okolo 200 l mlieka. Vyrábajú z neho najmä ovčí syr, žinčicu a bryndzu. V poslednú sobotu sme v rámci klubov navštívili farmu AGRO Hniezdne, resp. Nestville park, v ktorom sa vyrábajú destiláty a iné. Okrem toho tam chovajú hovädzí dobytok na mäso, ktoré priamo v reštaurácii sušia a ponúkajú zákazníkom na ochutnávku.

Na tohoročných Kluboch mladých farmárov sa zúčastnilo cez 200 osôb z nich prijatých do združenia ASYF bolo 11 nových členov.

Veľmi nás teší, že naše združenie môže pokračovať v svojich cieľoch. Jedným z nich je aj prinášanie vedomostí a vzdelávanie ľudí priamo v regiónoch.

—–> Dávame do pozornosti taktiež:

  •  krátky postreh nášho čestného člena Ing. Karola Heriana, CSc., ktorý sa osobne zúčastnil na Klube mladých farmárov 2022 na Orave v Párnici
  •  fotky z jednotlivých Klubov mladých farmárov