VISYFARM

Domov > Novinky

VISYFARM

Vážení farmári,

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre – SPU ako aj s ďalšími zahraničnými partnerskými organizáciami z krajín CZ, PL, HU a LT je zapojené do projektu VISYFARM.

Tento projekt č. 2020-1-CZ01-KA203-078495 je zameraný na dlhodobú udržateľnosť malých fariem riadených mladými poľnohospodármi v kontexte novej stratégie EÚ, t.j. stratégie od poľnohospodárov k spotrebiteľom (farm-to-fork), ktorá je súčasťou ambicióznej Green Deal for Europe.

Medzinárodný tím pripraví prehlaď a hodnotenie minulých a nových politík v štátoch konzorcia zameraných na mladých poľnohospodárov hospodáriacich na malých farmách. Budú predstavené príklady dobrej praxe spolupráce v celej potravinovej vertikále, ktoré majú prispieť k dlhodobej životaschopnosti poľnohospodárov. V závere budú vytvorené elektronické nástroje (webové aplikácie), ktoré umožnia efektívne ekonomické plánovanie a rozhodovanie.

Veľmi nás teší, že svojimi skúsenosťami z praxe môžeme byť prínostní v projekte VISYFARM.