Valné zhromaždenie Združenie mladých farmárov na Slovensku

Domov > Novinky

Valné zhromaždenie Združenie mladých farmárov na Slovensku

Dňa 23.11.2019 sa vrámci Valného zhromaždenia Združenia mladých farmárov na Slovensku konali voľby do nového predsedníctva ASYF.

Valné zhromaždenie si jednohlasne a opätovne zvolilo za predsedu združenia mladých farmárov na Slovensku ASYF Milana Jurkyho. 

 

Podpredsedom sa stal Ing. Mgr. Peter Trišč 

Tajomníkom sa stal Mgr. Marián Glovaťák

Ostatní členovia predsedníctva: Ondrej Sučanský, Jaroslav Matlo
Členovia revíznej komisie: Bc. Róbert Palider, Réka Csergeová a Ing. Ľudovít Dubovský.
 

„Zo začatého boja sa neuteká! Preto beriem rozhodnutie Valného zhromaždenia ASYF ako záväzok a opäť pôjdem naplno“ zdôraznil vo svojom príhovore predseda mladých farmárov na Slovensku Milan Jurky.

Za vymenovanie do funkcie Vám gratulujeme a prajeme Vám všetkým veľa úspechov, zdravia a energie.