Warning: Undefined array key "exempt" in /data/c/e/ce94e750-d463-4932-9f4e-0279f412883a/asyf.sk/web/wp-content/plugins/wp-user-avatar/src/ContentProtection/Frontend/Redirect.php on line 62
Tlačová správa k navýšenie rozpočtu spolufinancovania intervencii v záujme rozvoja vidieka - ASYF - Združenie mladých farmárov Slovenska

Tlačová správa k navýšenie rozpočtu spolufinancovania intervencii v záujme rozvoja vidieka

Domov > Novinky

Tlačová správa k navýšenie rozpočtu spolufinancovania intervencii v záujme rozvoja vidieka

Navýšenie rozpočtu pre poľnohospodárov a vidiek

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF vníma navýšenie rozpočtu pre farmárov zvýšením spolufinancovania vysoko pozitívne. Ide o podstatný nárast a veríme, že sa peniaze využijú efektívne.

Vnímame pozitívne aj to, že Vláda SR zaviazala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aplikovať opatrenia, ktoré vyplývajú z Revízie výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka. Ide o opatrenia, ktoré sú dôležité pre efektívne nastavenie poľnohospodárskej politiky ako aj pre mladých farmárov na Slovensku.

 

Z 27 opatrení Revízie výdavkov je pre ASYF kľúčová redistributívna platba, riešenie prístupu k pôde pre mladých a malých farmárov, ale aj stropovanie priamych platieb. Dôležité je aj zníženie administratívnej náročnosti projektov, limitovanie veľkosti projektov v rámci investičných výziev ako aj príprava efektívnych výziev zameraných na problémy mladých poľnohospodárov.

 

Doteraz boli mladí farmári na Slovensku na okraji záujmu poľnohospodárskej politiky. Boli sme vždy podporení len na úrovni nevyhnutného minima stanoveného Bruselom. Pritom podpora mladých je investíciou do budúcnosti celého sektora. My mladí farmári žijeme na vidieku. Bez zvýšenej pomoci sa nepodarí mladých do poľnohospodárstva pritiahnuť a vidiek sa bude naďalej vyľudňovať.

 

Mladí farmári majú špecifické potreby. Máme zlý prístup k úverom, potrebujeme investovať do pôdy, budov a strojov. V pracovných skupinách pre novú SPP sme poukázali na nízku ambíciu Slovenska pritiahnuť mladých poľnohospodárov do tohto neľahkého sektora. V návrhu Strategického plánu doteraz Ministerstvo plánovalo podporiť len 411 mladých poľnohospodárov počas celého 5 ročného obdobia.

 

Budeme dôkladne sledovať zmeny v nastavení poľnohospodárskych podpôr pre roky 2023-2027. Brusel Slovensku prikázal vyčleniť minimálne 61,5 mil. EUR pre mladých farmárov, čo je nárast z 2% na 3% priamych platieb. Veríme, že z peňazí, ktoré minister Vlčan pre poľnohospodárov vybojoval, pôjde viac aj na podporu mladých farmárov.

 

S pánom ministrom budeme konštruktívne rokovať s cieľom uspokojenia našich požiadaviek na vyššiu ako minimálnu podporu mladých farmárov.