Stanovisko Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF k aktuálnemu dianiu

Domov > Novinky

Stanovisko Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF k aktuálnemu dianiu

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF, s veľkým znepokojením sleduje aktuálne dianie ohľadom úkladnej vraždy novinára a jeho partnerky. V poslednom článku, ktorý pán Kuciak už nestihol dokončiť, evidentne poukazuje na prepojenosť finančných skupín a talianskej mafie, ktoré siahajú do najvyšších kruhov Slovenskej politiky a taktiež poľnohospodárskeho sektora.

Už dlhodobo poukazujeme na nesprávne smerovanie Slovenského poľnohospodárstva, za čo sme aj terčom kritiky hlavne u veľkých poľnohospodárov. Predovšetkým projektové podpory v rámci Programu rozvoja vidieka sú cez účelovo nastavené výzvy umelo smerované len pre „určité kategórie subjektov“, ktoré takto umelo získavajú konkurenčné výhody oproti malým a začínajúcim farmárom. Takýto postup určite neslúži na rozvoj vidieka, skôr smeruje k jeho zániku a vyľudňovaniu! Umelo sú uprednostňované hlavne veľké podniky. Žiaľ posledné kroky terajšieho vedenia ministerstva a PPA smerujú k zachovaniu tohto trendu v systéme podpory slovenského poľnohospodárstva.

Taktiež aktuálne dianie v zákonoch o pôde (náhradné pozemky, nájom pôdy, prednostné práva užívania) zabraňujú vlastníkom pôdy, mladým, malým a rodinným poľnohospodárom dostať sa k najdôležitejšiemu výrobnému prostriedku – pôde. Silný tlak záujmových skupín ľudí, ktorí v poľnohospodárstve vidia len biznis sme pociťovali aj na okrúhlych stoloch a rozporových konaniach k zákonom 330/1991, 140/2014 a 504/2003.

Dlhodobo apelujeme na skutočnosť, že problematika generačnej výmeny na Slovensku v oblasti poľnohospodárstva je dlhodobo podceňovaná. Toto nám potvrdzuje aj samotná problematika historicky prvej výzvy na podporu mladých farmárov, z podopatrenia 6.1 PRV SR 2014 – 2020, ktorá bola vyhlásená ešte v roku 2015. Z celkového počtu 2029 uchádzačov o túto podporu bolo vybratých 500 farmárov. Týchto 500 farmárov stále čaká na vyplatenie finančnej podpory, ktorá je potrebná na štart.

Pri tvrdení, že peniaze nesmerujú na rozvoj vidieka poukazujeme aj na výzvu pre podporu malých poľnohospodárov v rámci podopatrenia 6.3 PRV SR 2014 – 2020, v rámci ktorej za celé programové obdobie bude podporených maximálne 330 podnikov. Pri počte 20 000 fariem na Slovensku to považujeme za úplný výsmech do očí malým  farmárom, nehovoriac o tom, že podmienky zapojenia sa do tejto výzvy sú až nereálne.

Vítame rozhodnutia Európskej komisie a eurokomisára Günthera Oettingera, ohľadom medializovaných informácií, že preveria finančné toky eurofondov do Slovenského poľnohospodárstva. Je nevyhnutné uistiť nielen poľnohospodársku verejnosť, že všetky podpory prichádzajúce z Bruselu na rozvoj vidieka a trvalú udržateľnosť slúžia na tento cieľ.

Viaceré  slovenské poľnohospodárske samosprávy sú rovnakého názoru ako aj my, že žiaľ neexistuje obmedzenie výšky priamych platieb, nakoľko veľké poľnohospodárske firmy špekulatívne rozpisujú majetky a poľnohospodársku pôdu na drobné firmy a tým pádom obídu aj prípadné nepriaznivé dopady plánovaného stropovania po roku 2020 a popritom nevytvárajú žiadnu pridanú hodnotu, práve naopak, odvetvie akumuluje a priťahuje finančné špekulácie.

Za Združenie mladých  farmárov na Slovensku, predseda  Milan Jurky.