Stanovisko ASYF k dokumentu Budúcnosť poľnohospodárstva a potravinárstva

Domov > Novinky

Stanovisko ASYF k dokumentu Budúcnosť poľnohospodárstva a potravinárstva

 

Združenie slovenských mladých farmárov – ASYF, vníma oznámenie komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov s názvom „Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva“ a zaujímajú k nemu stanovisko.

ASYF víta text, ktorý zahrňuje všetky podstatné aspekty budúcej SPP. Je dôležité, že pozornosť sa upriamuje na zjednodušenie celej SPP, lepšie prepojenie znalostí a praxe vďaka výskumu a inováciám, budovanie inteligentného poľnohospodárstva. Je veľmi povzbudivé, že budúca Spoločná poľnohospodárska politika (SPP), počíta so spravodlivou podporou príjmov tak, aby sa poľnohospodári dokázali uživiť.

Je pochopiteľné, že dokument Európskej komisie je pomerne všeobecný, pretože pri nastoľovaní diskusie musí komisia zohľadniť rôzne prístupy, i rôzne názory k budúcej SPP, a tak ich vo všeobecnom texte môže zjednotiť.

Napriek všeobecnosti dokumentu, ASYF vníma ako priaznivú správu to, že vo viacerých častiach sa opakuje nutná „podpora modelu rodinných fariem vo všetkých regiónoch únie“[1] a ich prístupu k technológiám. Je zrejmé, že komisia vychádza z mnohých vedeckých štúdií, ktoré dokazujú, že rodinné farmy, v porovnaní s korporátnymi farmami a spoločnosťami, prinášajú štátu lepšiu efektivitu práce, zamestnanosť, pružnosť a prispôsobivosť výzvam trhu, starostlivosť o krajinu a najmä lepší sociálny dopad.

Na druhej strane, ASYF vníma ako riziko, že dokument chce rozšíriť právomoci členských štátov. Väčšie právomoci členských štátov môžu zhoršiť situáciu jednotného trhu a ďalších aspektov. Príkladom je Slovensko, kde máme skúsenosť, že práve mnohé rozhodnutia vlády sú tvorené bez vedeckej diskusie, spontánne, len na základe politickej objednávky a to prináša nerozumné rozhodnutia so zlým efektom na rozvoj poľnohospodárstva.

Najdôležitejšou časťou dokumentu, ktorú ASYF považuje za kľúčovú je oblasť generačnej výmeny. ASYF víta, že generačná výmena by mala byť prioritou nového politického rámca, kde vníma za podstatné a pozitívne, že je nutné zlepšiť konzistentnosť opatrení na úrovni EÚ a členských štátov. No zároveň má obavy z možnej poskytnutej flexibility na úrovni členských štátov, ktorá môže znamenať maximálny útlm generačnej výmeny tak, ako to na Slovensku vnímame v súčasnej dobe.


[1] Text dokumentu Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva, strana 11