Program rozvoja vidieka 2014-2020

Domov > Novinky

Program rozvoja vidieka 2014-2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, že 13.2.2015 bola Európskou komisiou v informačnom systéme SFC schválená verzia Programu rozvoja vidieka 2014-2020. Schválená verzia je uložená v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 pod názvom Slovakia – Rural Development Programme (National).

http://www.apa.sk/index.php?navID=496