Prieskum podporenej skupiny Mladých farmárov z podopatrenia 6.1

Domov > Novinky

Prieskum podporenej skupiny Mladých farmárov z podopatrenia 6.1

Vážení farmári!
Stojíte na štartovacej čiare Vášho projektu. Z dôvodu zmien v zmluvách o NFP oproti pôvodnej výzve v rámci podopatrenia 6.1 ako aj ostatných možnosti podpôr pre mladých poľnohospodárov, pripravujeme čo v najkratšom termíne školenie pre Vás, aby ste boli v tomto projekte čo najúspešnejší.
Keďže PPA nedisponuje s niektorými údajmi dovolili sme si vytvoriť aj tento prieskum, aby sme školenie pripravili podľa cieľovej skupiny žiadateľov v podporených projektov.
Preto Vás žiadam, aby ste vo vlastnom záujme vyplnili tento dokumentu čo najpravdivejšie.
Na základe toho budeme vedieť zabezpečiť lektorov, ktorí Vám budú vedieť všetky vaše otázky zodpovedať.
Prosím vyplňujte len tí, ktorým bol schválený projekt.
Vaše meno a priezvisko potrebujeme s porovnaním databázy schválených projektov ktorú mame k dispozícii, email je potrebný na kontaktovanie pri organizovaní úvodneho školenia.

V priloženom linku nájdete formulár, ktorý prosím vyplňte. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcL7fNKxu9NUyiXthhEQKmWa2VbpEOzt-JTv2AX-ZVLGVYUQ/viewform?c=0&w=1