Prečo darovať 2% z Vašich daní práve nám?

Domov > Novinky

Prečo darovať 2% z Vašich daní práve nám?

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF je mimovládna organizácia registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Združujeme mladých farmárov na Slovensku vo veku od 18 do 40 rokov. Členmi sú mladí roľníci, ktorí sa zaoberajú poľnohospodárskou výrobou, chovom zvierat, prvovýrobou a výrobou potravín. Odovzdávame informácie mladým farmárom, prostredníctvom vzdelávanie, koordinácie ich činností a ich zastupovanie na národnej úrovni. Cieľavedome presadzujeme nástroje, ktoré uľahčia začatie podnikania mladým farmárom v poľnohospodárskom sektore.

 Našim cieľom je vytvárať vzdelanú, mladú agrárnu skupinu a podpora začínajúcich farmárov. Budúcnosť poľnohospodárstva je v rukách mladých, preto sa snažíme zastupovať ich záujmy čo najlepšie. Ako členovia Európskej rady mladých farmárov (CEJA) spomínané poslanie vykonávame oddane a čoraz viac s vyšším a vyšším úspechom. Vďaka členstvu v CEJA môžeme viesť diskusie a vymienať si skúsenosti s mladými farmármi v celej Európe.Veríme, že naše snahy s Vašou podporou môžu zvýšiť zamestnanosť mladých na vidieku, tým pádom prispieť k zdraviu a blahu občanov Slovenskej republiky. 

 Darovať môže každý daňovník Slovenskej republiky, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu. Dôležité je poznamenať, že Vaše 2% nie sú výdavkom navyše, ale sú súčasťou daňovej povinnosti. Určením prijímateľa môžete ovplyvniť, na aké účely budú Vaše 2% z dani použité. Ďakujeme Vám za každé euro, čo nám venujete, tie nám pomôžu pri šírení pozitívnych príkladov mladých roľníkov. 

 

Naše údaje:

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF

Vasiľov 136

029 51 Vasiľov

IČO: 42116686

DIČ: 2022540894

Právna forma: Občianske združenie

 

Banka:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

pobočka zahraničnej banky

číslo účtu: 1017783018/1111

IBAN: SK7411110000001017783018