Pracovné stretnutie s pánom ministrom Prof. Ing. Ľubomírom Jahnátkom

Domov > Novinky

Pracovné stretnutie s pánom ministrom Prof. Ing. Ľubomírom Jahnátkom

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Agrárnou komorou Slovenska Vás srdečne pozýva na pracovné stretnutie,

ktoré sa koná dňa 13. júna 2014 (piatok) o 09:00 hod.

s pánom ministrom Prof. Ing. Ľubomírom Jahnátkom.

 

 

Miesto rokovania:

Administratívna budova, Korzo Bélu Bartóka 789/3,

929 01 Dunajská Streda, III. poschodie v zasadačke

 

 

Prezentácia účastníkov od 8:30hod.

                              

Predbežný program:

 

1/ Zahájenie  

2/ Podporné systémy a vnútroštátna pomoc v roku 2014 s hlavným dôrazom na ŽV

3/ Zákon o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskym pozemkom

4/ Rôzne –  PRV SR 2007-13-výzvy, závlahy

5/ Diskusia

6/ Záver