Pozvánka – Zeleninársky deň otvorených dverí

Domov > Novinky

Pozvánka – Zeleninársky deň otvorených dverí

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

hlavná odrodová skúšobňa zelenín Nové Zámky

v spolupráci so 

Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre – Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra zeleninárstva – a

Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou v Nových Zámkoch

Vás srdečne pozývajú na zeleninársky Deň otvorených dverí, zamerný na odrodárske pokusy, ochranu rastlín a ekologické pestovanie zelenín,

ktorý sa uskutoční dňa 2. júla 2014 (streda) o 9:30 hod. na skúšobnej stanici ÚKSÚP-u v Nových Zámkoch, Nitrianska cesta 113.

Pri príležitosti Dňa otvorených dverí bude vydaný Odrodársky sprievodca zeleniny.