Pozvánka na Predsedníctvo 17.08.2018

Domov > Novinky

Pozvánka na Predsedníctvo 17.08.2018

Vážení farmári.
Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF,

Vás pozýva na zasadnutie Predsedníctva,

ktoré sa uskutoční dňa 17.08. 2018 o 14:00 hod, SPU Nitra, FEM, miestnosť AS – 13

Témy :

1. Prijímanie nových členov

2. Zhrnutie úloh z minulého Predsedníctva

3. Farmársky grant – úvodná konferencia, propagácia projektu

4. Národné minimum v generačnej výmene v poľnohospodárstve

5. CEJA – Valné zhromaždenie 23. – 26. august 2018

6. Rôzne

7. Diskusia

Jednou z tém bude aj prijímanie nových členov.

Pozvanie na Predsednníctvo platí pre členov Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF, ktorý majú zaplatené členské na rok 2018 a kandidátov za členov združenia. Svoju účasť prosím nahláste na info@asyf.sk, prípadne na t.č. 0915731541.

Viac informácií o výhodách a podmienkach členstva nájdete na našej webovej stránke http://mladyfarmar.sk/node/31 Tešíme sa na stretnutie s Vami.