Pozvánka na online konferenciu Príprava Strategického plánu novej SPP

Domov > Novinky

Pozvánka na online konferenciu Príprava Strategického plánu novej SPP

Vážení farmári,

v mene Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU) si Vám dovoľujeme pozvať na ONLINE konferenciu Príprava Strategického plánu novej SPP: spoločne a odborne, ktorá sa uskutoční 3. decembra 2020.

Konferencia je zameraná na nasledovné otázky:

Aké rámce pre novú agropolitiku boli schválené v Bruseli?

Aké sú priority agrorezortu a čo chcú poľnohospodári?

Ako treba podporiť produkciu ovocia, zeleniny a živočíšnu výrobu?

Ako podporíme malých a mladých farmárov?

Bude dosť financií? Pozvaní hostia dajú odpovede.

Ďalšie informácie sa nachádzajú aj na stránke www.agropolitika.sk.