Pozvánka na mimoriadne zasadnutie predsedníctva

Domov > Novinky

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie predsedníctva

Vážení členovia,

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF

Vás pozýva na mimoriadne zasadnutie Predsedníctva,

ktoré sa uskutoční dňa 07. februára 2019, Reštaurácia Olivo, Námestie SNP 22, 974 01 Banská Bystrica, o 14:00 hod.

Program :

1. Zhrnutie úloh z minulého Predsedníctva

2. Zhodnotenie projektu Farmársky grant TESCO (návrhy na zlepšenie)

3. Reakcie na súčasné dianie

4. Plánované akcie:

            – KMF 2019

           – Deň mladého farmára – 2.6. 2019 Hruštín

5. Angažovanie ASYF a spolupráca s inými organizáciami

6. Diskusia k Strategickému plánu budúcej SPP

7. Rôzne 

Pozvanie na Predsednníctvo platí pre členov Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF. Svoju účasť prosím nahláste na info@asyf.sk, prípadne na t.č. 0915731541.

Viac informácií o výhodách a podmienkach členstva nájdete na našej webovej stránke http://mladyfarmar.sk/node/31 Tešíme sa na stretnutie s Vami.