Warning: Undefined array key "exempt" in /data/c/e/ce94e750-d463-4932-9f4e-0279f412883a/asyf.sk/web/wp-content/plugins/wp-user-avatar/src/ContentProtection/Frontend/Redirect.php on line 62
Pozvánka na Klub mladých farmárov v Zlatnej na Ostrove 26. – 27. január 2018 - ASYF - Združenie mladých farmárov Slovenska

Pozvánka na Klub mladých farmárov v Zlatnej na Ostrove 26. – 27. január 2018

Domov > Novinky

Pozvánka na Klub mladých farmárov v Zlatnej na Ostrove 26. – 27. január 2018

 

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj

Vás pozývajú na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov“

Termín konania:        26 – 27. január 2018

Miesto konania:        Zlatá Ryba, Zlatná na Ostrove /západné Slovensko

 

  1. január 2018 (piatok)

8:00 – 9:00

Registrácia účastníkov

9:00 – 9:10

Otvorenie, predstavenie aktivít ASYF

Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF

9:10 – 9:20

Predstavenie činnosti a aktivít NSRV SR 

Ing. Tomáš Kozolka, regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

9:20 – 10:30  

Problematika mladých farmárov a ich podpora – podmienky výzvy pre podopatrenie 6.3 a informácie k pripravovanej výzve pre podopatrenie 6.1

Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ PPA

10:30 – 10:45

Občerstvenie

10:45 – 12:00

Aktuálne zmeny v oblasti pozemkového práva v nadväznosti na PRV SR 2014 – 2020

  • novela zákona 330/1991 Z.z. (oblasť náhradných pozemkov)
  • novela zákona 504/2003 Z.z. (upozornenie na zmeny vyplývajúce z novely)

Ing. Andrej Vašek, riaditeľ odboru pozemkového, sekcie legislatívy 

12:00 – 12:30

Podporné mechanizmy pri implementácii projektov mladých farmárov podopatrenie 6.1 z PRV 2014 -2020  

Ing. Stanislav Chovanec – OK GROUP SLOVAKIA, a. s.

12:30 – 13:30

Obed

13:30 – 14:00

Inovačné technológie v poľnohospodárstve v oblasti zavlažovania v súvislosti s implementáciou PRV SR 2014 – 2020 

doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD., Katedra strojov a výrobných biosystémov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

14:00 – 15:30  

Krížové plnenie – Ako prebieha kontrola?

Ing. Péter Csicsay – AGRODOKI

15:30 – 15:45

Občerstvenie

15:45  –  17:00 

Zasadnutie Predsedníctva Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF

  • Prijímanie nových členov
  • Problémy z praxe pri získavaní a vydávaní pozemkov
  • Vízia Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF

17:00  –  18:00

Diskusia (otázky, na ktoré nestačil cez program čas)

18:00

Večera (pre ubytovaných)

 

 

  1. január 2018 (sobota)

 

Návšteva farmy Ing. Zsolt Bindics 

 

Zmena programu je vyhradená.

 

Účastnícky poplatok* pre nečlenov ASYF a členov s nezaplateným členským na rok 2018: 20,- €

Účastnícky poplatok pre členov, ktorí uhradili členský príspevok na rok 2018: 0,- €

*Účastnícky poplatok zahŕňa výdavky na prenájom priestorov s technikou a stravovanie

(občerstvenie a večera). Členom ASYF so zaplateným členský príspevkom na rok 2018 sú tieto výdavky hradené zo zdrojov ASYF-u. Národná sieť rozvoja vidieka SR hradí účastníkom výdavky za stravovanie (obed).

Ubytovanie s raňajkami si hradí každý účastník na vlastné náklady !

 

Vašu        účasť        prosím        potvrďte        vyplnením        nasledovného        formuláru

https://docs.google.com/forms/d/1FlA9n6NZjWh2VTVW0sG8wPse8A0U9xXag5SHehFDdw/edit alebo telefonicky +421 915 731 541 alebo emailom info@asyf.sk, najneskôr do 24. januára 2018.

 

Miesto a stravovanie podľa programu môžeme zaručiť len pre zaregistrovaných účastníkov! V prípade záujmu o ubytovanie nás prosím kontaktujte. 

 

Účastnícky poplatok, resp. členský príspevok, prosím uhradiť  na nasledovný bankový účet:

IBAN: SK7411110000001017783018

BIC: UNICRSKBX

Pri úhrade členského príspevku, uveďte do poznámky ČL2018 MENO A PRIEZVISKO (resp. NÁZOV FIRMY) 

Pri úhrade účastníckeho poplatku, uveďte do poznámky ÚP MENO A PRIEZVISKO

Upozornenie! V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, ale môže sa vyslať náhradník. 

 

 

Ďakujeme. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.