Ponuka od OK Group Slovakia pre členov ASYF

Domov > Novinky

Ponuka od OK Group Slovakia pre členov ASYF

 Maklérska spoločnosť OK GROUP SLOVAKIA a.s. – ponúka Mladým farmárom pomoc a poradenstvo v oblastí poistenia strojov, plodín, zvierat, zodpovednosti, atď. Každý člen združenia Mladých farmárov má možnosť konzultácie 1 hod, zdarma a to najmä:

– Vypracovanie rizikovej analýzy podniku pre svoj podnik, resp. podnikateľský zámer,

– konzultácie ohľadom možných rizík,

– prieskum poistného trhu – vypracovanie poistných ponúk z viacerých poisťovní,

– odborná pomoc, keď si neviete rady pri riešení už existujúcej poistnej udalosti, alebo pri obhliadke škody,

– či odvolaní sa v prípade zamietnutia poistnej udalosti.

 

Kontakt:

Stanislav Chovanec

+421 905 88 77 69 

asyf@okgroup.sk

 

OK GROUP SLOVAKIA, a.s., člen OK HOLDING združuje špecialistov s dlhoročnou praxou a odbornými skúsenosťami z oblasti poisťovníctva. Poskytujeme tak klientom komplexný servis v oblasti poistenia majetku, priemyselných, poľnohospodárskych a podnikateľských rizík, v oblasti risk managementu a finančných služieb súvisiacich s poisťovníctvom a finančným poradenstvom. Komplexnosť spektra ponúkaných služieb pre malé, stredné, veľké aj nadnárodné spoločnosti dopĺňajú produkty určené pre občiansky sektor – poistenie rodinných domov, bytov, chát, poistenie domácností, osobných vozidiel, ďalej životné poistenie, cestovné a úrazové poistenie a podľa požiadaviek a potrieb klientov aj ďalšie druhy poistení.