Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Domov > Novinky

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Vážení farmári,

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj
organizuje vzdelávaco – informačný on-line seminár.

Výzva č. 46/PRV/2020 pre podopatrenie 6.1

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
Pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – v Žilinskom kraji – fyzické alebo právnické osoby, predovšetkým mladých farmárov.

On-line seminár sa uskutoční od 9:15 hod. dňa 28.mája 2020

Účasť na seminári je bezplatná avšak je limitovaná technickými možnosťami.

Svoju účasť potvrdte do 27.mája 2020 na email: janosik@zilinskyvidiek.sk