Pôda SPF pre mladých farmárov – článok v HN

Domov > Novinky

Pôda SPF pre mladých farmárov – článok v HN

Od začiatku prípravy výzvy 6.1 a všetkých mediálnych výstupov ohľadom pôdy, sme pripomienkovali, že vydávanie, vyčleňovanie pôdy SPF pre mladých farmárov bude zložité (skôr nereálne). Toto nám potvrdilo aj naše pondelkové stretnutie v sídle SPF. Viac informácií ohľadom tejto problematiky si prečítajte v priloženom linku. http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/1017161-mladi-farmari-pozor-hoci-ste-dostali-dotaciu-na-biznis-narok-na-podu-automaticky-nemate