Oslava 10. vyročia ASYF – výstup

Domov > Novinky

Oslava 10. vyročia ASYF – výstup

 

Dňa 03. novembra sa uskutočnila Oslava pri príležitosti 10. výročia Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF. 
Oslava sa konala v Patinciach vo Wellness hoteli. 
Pozvanie na toto významné podujatie nášho združenia prijali významní hostia: generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva Ing. Štefan Ryba, PhD., riaditeľka sekcie pôdohospodárskych podpôr PPA Ing. Lucia Szlamenková, prezident mladých agrárníkú ČR Petr Mahr, výkonný riaditeľ mladých farmárov z Maďarska Lajos Mikula. 
Moderátorom oslavy bol pán Ing. Ján Huba, PhD. 
Program začal poobede privítaním hostí a vysadením stromčeka lipy, v areáli wellness hotela. Stromček vysádzal predseda združenia Milan Jurky, bývalý predseda Ing. Bálint Pém a generálny riaditeľ sekcie pôdohospodárstva Ing. Štefan Ryba, PhD.
Pokračovali sme prezentáciami z histórie ASYF včera a dnes. 
Bývalý predseda pán Ing. Bálint Pém hovoril o začiatkoch ASYF, doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. priblížil prítomným históriu združenia. Inšpirujúcu prednášku predniesol prítomným pán Ing. Zsolt Bindics, bývalý člen predsedníctva. 
Predseda združenia ASYF pán Milan Jurky predstavil vízie a ďalšie smerovanie združenia v budúcich rokoch, odovzdal ocenenia čestným členom združenia a poďakovania aktívnym členom, ktorí pomáhali pri prípravách nultého ročníka Dňa mladého farmára. 
Od 16:00 hod bol pripravený pre účastníkov zábavný program. 
Nálada sa niesla v oslavnom duchu až do skorých ranných hodín. 
Na druhý deň pokračovali ubytovaní hostia oddychom vo wellnesse. A zakončili sme oslavu návštevou farmy Ing. Bálinta Péma. 
Už teraz sa tešíme na ďalšie úspešné roky nášho druženia ASYF.