On-line webinár k priamym platbám pre mladého farmára od roku 2021

Domov > Novinky

On-line webinár k priamym platbám pre mladého farmára od roku 2021

Vážení farmári,

Agroinštitút Nitra organizuje on-line webinár k priamym platbám pre mladého farmára od roku 2021.
Môže žiadať akékoľvek fyzická alebo právnická osoby bez ohľadu na právne postavenie, ktorá žiada podporu na pôdu na rok 2021 formou platby pre mladých poľnohospodárov.
(Podpora na ha je 60 eur).

Obsahová náplň:

 • Daňová a odvodová politika štátu v zrkadle podnikania v poľnohospodárstve;

 • Štruktúra prezentácie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GAEC) a GSAA;

 • Podpora pre mladého farmára a krížové plnenie;

 • Ovocinárstvo;

 • Podporné opatrenia v agrosektore;

 • Zeleninárstvo;

 • Možnosti podnikania mladého farmára vo väzbe na pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu;

 • Optimalizácia výrobnej štruktúry;

 • Zviera ako výrobný prostriedok, produkt aj cítiaca bytosť;

 • Podnikanie v chove hospodárskych zvierat, produkčné a ekonomické aspekty;

 • Základné legislatívne predpisy pre realizáciu chovu hospodárskych zvierat.

Na tomto linku nájdete aj On-line prihlášku 
Cena je 156 eur.

https://www.agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni/zaklady-podnikania-