Naše aktivity

Naša aktivita:

Medzi naše aktivity patrí:
  • zapájanie sa do tvorby legislatívy, presadzovanie požiadaviek mladých a začínajúcich farmárov na Slovensku ako aj v zahraničí,
  • organizovanie rôznych  školení, seminárov (aktuálne témy a problematika z oblasti poľnohospodárstva),
  • organizovanie  Klubu mladých farmárov  (ide o viacdňové stretnutia členov združenia, za účelom vzdelávania mladých poľnohospodárov),
  • organizovanie  Dňa mladého farmára –  ide o veľké rodinné stretnutie farmárov a verejnosti, s cieľom zvýšiť záujem mladých ľudí o poľnohospodárstvo,
  • organizovanie  Farmárskych dní detí, prostredníctvom ktorých sa snažíme pritiahnuť najmladšiu generáciu k pozitívnemu vzťahu k poľnohospodárstvu,
  • organizovanie  Dňa mlieka, ktorým chceme pripomenúť medzinárodný sviatok a jeho potrebu verejnosť o dôležitosť mlieka a mliečnych výrobkov vo výžive obyvateľstva,
  • účasť na výstavách, regionálnych slávnostiach a zahraničných návštevách fariem,
  • organizovanie Farmárskeho plesu a ďalšie.

Aktivity Združenia financujeme hlavne projektovým spôsobom. Okrem ročného členského príspevku v hodnote 100 € môžete zlepšiť osvetu mladých farmárov 2 % z vašich daní .