Mladí farmári a rodinné hospodárenie

Domov > Novinky

Mladí farmári a rodinné hospodárenie

Bratislava XX. novembra 2014 – „Mladí farmári a rodinné hospodárenie“ je názov konferencie, ktorú v dňoch 27. – 29. novembra v Hokovciach organizoval ASYF – Združenie mladých farmárov v spolupráci so zväzom ekologického poľnohospodárstva Ekotrend a občianskym združením Kreatívna brána. Konferencia krajín V4 sa konal pri príležitosti uzavretia Medzinárodného roka rodinných fariem, ktorý vyhlásila OSN. Pozvanie prijali štátni tajomníci ministerstiev pôdohospodárstva krajín V4 a zástupcovia Rumunska. Moderátorom prvého dňa podujatia bola Adéla Banášová.

                                         

Konferencia sa začínal v štvrtok 27. novembra o 14:00 v Park-hoteli Hokovce SSA.  Na konferencii bol oficiálne oznámený vznik Vidieckej platformy, ktorého cieľom je zjednotenie vidieckych a poľnohospdárskych organizácií a posilnenie ich hlasu pod spoločnou značkou. Zástupcovia Slovenska, Poľska, Českej republiky, Maďarska a Rumunska chcú vydať spoločnú deklaráciu o:

–     Mechanizmoch Európskej únie na dorovnanie strát malých farmárov, ktoré vznikli ako dôsledok hospodárskych sankcií voči Ruskej federácii.

–     Vôli podporovať rozvoj mladých, malých a rodinných fariem.

–     Začiatku intenzívnej medzinárodnej spolupráce v oblasti presadzovania záujmov mladých malých a rodinných farmárov v strednej Európe.

Slovenskí zástupcovia vznikajúcej Vidieckej platformy oficiálne vyjadrili súhlas s krokmi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na podporu mladých, malých a rodinných fariem.

                                        

 

 

Viac informácii ku konferencii a jej programe, organizátoroch a účastníkoch, nájdete na webových stránkach

www.mladyfarmar.sk a www.rodinnefarmy.sk.