Kluby mladých farmárov 2023 – výstup

Domov > Novinky

Kluby mladých farmárov 2023 – výstup

Od samotného založenia Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF každoročne organizujeme „Kluby mladých farmárov“. Ide o informačno – vzdelávaciu aktivitu, na ktorej sa v prvý deň farmári vzdelávajú prostredníctvom prednášok lektorov zameraných na aktuálne témy z oblasti poľnohospodárstva a na druhý deň sa zvyčajne koná návšteva inšpiratívnych fariem. Tento rok sa nám v mesiaci február podarilo zorganizovať 3 Kluby mladých farmárov.

Tohoročné kluby sme zorganizovali v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR a to v obciach Čachtice, Malatíny Drienica. Naše pozvanie na kluby prijal JUDr. Samuel Vlčan – minister pôdohospodárstva  SR, taktiež aj zástupcovia MPRV SR a PPA zameraní na danú problematiku a ďalší lektori so zaujímavými témami.

V doobedňajšom programe sa farmári od zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva SR dozvedeli informácie ohľadom zmien v priamych platbách, ekoschémach, povinnostiach, GAEC, I. a II. piliera, novinkách v platbách na zvieratá, ohľadom otázky ako začať, resp. čo je potrebné spraviť pri začínaní v agrosektore. Taktiež spolu so zástupcami Pôdohospodárskej platobnej agentúry informovali prítomných o projektových podporách 4.1 a 6.1 aktuálnych aj plánovaných. Zástupcovia Inštitútu pôdohospodárskej politiky zas farmárom predstavili nový farmársky manuál SPP 2023-2027.

Kluby mladých farmárov boli ako obvykle zamerané na rastlinnú a živočíšnu výrobu. Čo sa týka rastlinnej výroby, v rámci poobedňajšieho programu viedli prednášky lektori a to napr. ku škodám spôsobeným divou zverou, k otázkam ohľadom nájmu pôdy, bezorbovým postupom spracovania pôdy, pestovaniu cesnaku a pod.

Na kluboch zameraných na živočíšnu výrobu prednášali v poobedňajších hodinách viacerí lektori k problematike: kŕmenia prežúvavcov, manažmentu farmy, prevencie chovu hospodárskych zvierat. Taktiež nás farma z Českej republiky oboznámila so skúsenosťami mliečnej farmy s dojacím robotom a pasením. V rámci živočíšnej výroby zástupca Plemenárskych služieb SR informoval o podmienkach pre zapojenie chovu do kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a zástupca CRHZ o aktuálnych zmenách v CEHZ a elektronizácii.

Na  klube mladých farmárov v obci Malatíny si účastníci mali možnosť vypočuť nie len rôzne zaujímavé prednášky z oblasti poľnohospodárstva, ale aj hodnotné diskusie s názvom: „Mladí na vidieku a vznik nových fariem“ či „Instagram, Facebook a farmárčenie“.

Na konci vzdelávacieho dňa vystúpili predstavitelia rôznych organizácií, aby prítomným farmárom v krátkosti priblížili informácie k spracovaniu mlieka, k pestovaniu konope, aktivitu pre pastierske psy, správny prístup k sadeniu ovocných stromov a tiež aj Desatoro profarmárskej samosprávy. Nasledovali pozvánky na nadchádzajúce návštevy fariem v sobotu. V závere tohto programu sa konalo zasadnutie predsedníctva Združenia mladých farmárov, na ktorom boli prijatí noví členovia ASYF. Na tohoročných Kluboch mladých farmárov sa zúčastnilo cez 200 osôb z nich prijatých do združenia ASYF bolo 14 nových členov.

V rámci sobotňajšieho programu sme spolu s farmármi navštívili tieto farmy:

– dňa 4.2.2023 – farmu OVOSAD spol. s r. o. Ovocné sady majú na výmere približne 130 ha rozmiestnené v okolí mesta Myjava. Pestujú najmä: čerešne, višne a slivky. Ďalej na menších výmerách pestujú: jablká, hrušky, marhule a drobné ovocie ako sú maliny, černice, červené a čierne ríbezle, arónia a šípky. Ovocie posielajú priamo k zákazníkovi a časť produkcie si nechávajú spracovať na rôzne výrobky ako sú šťavy, lekváry, kompóty či vína. Prezentáciou sadov nás sprevádzala p. Říhová.

– dňa 11.2.2023 – farmu U Ňaňa, na ktorej chovajú hovädzí dobytok, ovce, ošípané na mäsovú výrobu. Inšpiroval ich k tomu ich starý otec. Všetko to začalo jazdou na koňoch, kedy si povedali, že keď sa dokážu postarať o 8 koňov, postarajú sa určite aj o 30 kráv. Vlastnú mäsovýrobu a pekárenské výrobky predávajú vo svojej predajni za Ružomberkom s názvom „U Ňaňa“. Návštevou farmy nás sprevádzal Marek Žilinec.

– dňa 18.2.2023 sme ako prvú v tento deň navštívili Angus farmu p. Knapíka, ktorý v Ľubotíne chová hovädzí dobytok – plemeno Angus v počte 50 ks matiek. Farmárči so svojim otcom na výmere 200 ha. Obhospodaruje 10 ha ornej pôdy, na ktorej pestuje seno a krmoviny pre svoje zvieratá a 190 ha trvalého trávnatého porastu, na ktorej sa nachádzajú pasienky a kosné lúky. Je v ekologickom režime poľnohospodárstva. Zvieratá následne predáva, ponecháva si iba plemenného býka a matky, ktoré mu začiatkom roka prinášajú nové potomstvo.

Ako druhú sme navštívili AGROfarmu Hric. Pán Hric hospodári na 198 ha z čoho je 60 ha ornej pôdy, kde pestuje obiloviny. Zvyšná časť sú trvalé trávne porasty, ktoré sa skladajú z pasienkov a kosných lúk. Robí agroslužby ako aj zemné práce s kráčajúcim bagrom. Hospodári sám, pomáha mu sestra, mama a švagor. Venuje sa hlavne chovu hovädzieho dobytka. Chová plemeno Charolaiský skot – mäsový typ. Taktiež chová 2 kone, ktoré sú jeho záľubou.

Veľmi nás teší, že naše združenie môže pokračovať v svojich cieľoch. Jedným z nich je aj prinášanie vedomostí a vzdelávanie ľudí priamo v regiónoch.

Tešíme sa na Vás opäť o rok 

Financované: