Kluby mladých farmárov 2020

Domov > Novinky

Kluby mladých farmárov 2020

Vážení farmári,

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s vybranými regionálnymi anténami NSRV Vás pozývajú na tradičné Kluby mladých farmárov, opäť s aktuálnou témou z oblasti poľnohospodárstva.

Tento rok naše kluby špeciálne zameriavame na tieto tri okruhy :

Aktuálne a nové výzvy PPA
Budúca SPP : aktuálna situácia v príprave strategického plánu
Problematika pôdy : pozemkové úpravy, náhradné (podnájomné) pozemky, pôda SPF, klimatické zmeny a ich dosah na poľnohospodárstvo

Po ukončení prednášok bude zasadnutie predsedníctva, kde budeme prijímať nových členov.
Druhý deň klubov budú návštevy fariem.

Tohtoročné Kluby sa uskutočnia:

21. – 22. februára 2020 v Čachticiach, Reštaurácia Alžbetka

13. – 14. marec 2020 Drienica, Hotel Šomka

06. – 07. marec 2020 Pohronská Polhora, Salaš Zbojská – Zbojnícky dvor

Vašu účasť na Kluboch mladých farmárov prosím potvrďte vyplnením nasledovného formuláru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRBm2frssKAuyZ_0-rZyaqAUpfYOvPQptyl2PH-wS7DL99Sw/viewform