Deň mladého farmára – aktívna podpora

Domov > Novinky

Deň mladého farmára – aktívna podpora

Vážení farmári.

Dovoľujeme si Vás informovať, že naše Združenie už po tretíkrát organizuje rodinné podujatie s názvom Deň mladého farmára. Bude sa konať 9.júna 2019 (nedeľa) v obci Hruštín.

Týmto podujatím chceme poukázať na potrebu poľnohospodárstva, starostlivosti o životné prostredie a spropagovať aktívny život na vidieku aj mladým generáciám. Je to rodinné stretnutie farmárov, s cieľom prezentovať poľnohospodárstvo v najlepšom svetle a zvýšiť záujem u mladých ľudí o život na vidieku. Chceme vzbudiť aj u detí pozitívny vzťah k poľnohospodárstvu. Podujatie začneme svätou omšou o 11:00 obetovanou za farmárov a dobrú úrodu. Pre deti bude pripravený bohatý program, vystúpenie Mira Jila, vystúpenie folklórnych skupín, stánky s farmárskymi výrobkami, farmárske súťaže pre deti aj dospelých, ohrádky s hospodárskymi  zvieratami, škola kosenia a mnoho iného. 

Pozývame Vás aktívne sa podieľať na tomto podujatí, či už pri prípravách alebo priamo na mieste podujatia. Budeme vďační za každý príspevok či pomoc.

Formy pomoci sú rôzne:

  • môžete sa aktívne zapojiť v prípravnom tíme podujatia a prispieť svojimi nápadmi
  • môžete aktívne pomôcť s prípravami priamo v mieste konania podujatia (či už deň vopred s prípravou areálu alebo ako dobrovoľník v deň podujatia) – dobrovoľníkov nikdy nie je dosť!
  • prísť predávať svoje produkty do farmárskeho stánku a tak spropagovať nielen domáce farmárske produkty, ale aj svoju činnosť
  • prezentáciou remesla, ak nejaké ovládate
  • finančná podpora prostredníctvom sponzorského príspevku

Na podujatí máte možnosť sa stretnúť s ľudmi, ktorí vás – farmárov zastupujú pri rokovaniach a zastupujú vaše záujmy. Vďaka aktívnemu zapojeniu môžete zažiť atmosféru spoločnej práce v ASYF.

Spôsob, akým by ste sa radi podieľali na Dni mladého farmára hláste do 5.apríla (najmä prípravný tím, kvôli komunikácii a stretnutiu prípravného tímu). Hláste sa emailom na: info@asyf.sk alebo telefonicky na +421 915 731 541

Vopred ďakujeme za Vašu aktívnu podporu a účasť.