Cieľ projektu – Ako začať farmárčiť ?

Domov > Novinky

Cieľ projektu – Ako začať farmárčiť ?

Súčasná generácia farmárov rýchlo starne a že „veková pyramída je v poľnohospodárskom odvetví momentálne hore nohami“. Iba 6 % farmárov má pod 35 rokov, pričom na druhej strane tretina má viac ako 65 rokov. 

            

Otázka znie: „Kto bude farmárčiť o 20 rokov, alebo už len v roku 2020? Ak jedna tretina farmárov má dnes 65 rokov, o deväť rokov budú mať 74 a viac. Ak chceme byť seriózni a máme toľko ambícií v poľnohospodárstve, prvou prioritou by mala byť generačná obnova a mali by sme zaistiť, aby ľudia, ktorí sú motivovaní, mali v začiatkoch podporu.

V súčasnosti neexistuje na Slovensku žiadna vzdelávacia organizácia, ktorá by mladým ľuďom poskytla kurz začatia podnikania v poľnohospodárstve. Aj na stredných a vysokých školách nie sú také kurzy a ani odbory, pretože odbory sa špecializujú len na niektorú časť poľnohospodárskej prvovýroby a nepoukazujú na celú problematiku podnikania v poľnohospodárstve. 

             

Cieľom predkladaného projektu je preto realizovať pilotný tréning pre mladých ľudí, ktorí majú záujem sami začať resp. začínajú podnikať v poľnohospodárstve v oblasti živočíšnej výroby, ovocinárstva a zeleninárstva. Cieľom projektu je mať vyškolených 50 účastníkov tréningu, ktorí budú mať podrobnejšie informácie o základných oblastiach a úskaliach podnikania v poľnohospodárskej prvovýrobe.