Bývalý a nový šéf sú naďalej zanietenými spoluhráčmi v tíme mladých farmárov

Domov > Novinky

Bývalý a nový šéf sú naďalej zanietenými spoluhráčmi v tíme mladých farmárov

  

Ako predseda ASYF ste absolvovali tri trojročné obdobia, a v decembri uplynulého roka ste odovzdali štafetu vedúceho predstaviteľa združenia Milanovi Jurkymu. Čo všetko ste ako predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku dosiahli?

Združenie sme dostali na celorepublikovú úroveň. Akceptuje ho jednak samotná vláda, ale aj rôzne významné orgány a inštitúcie. Postupne sme sa začleňovali do tých orgánov, kde sa vytvárajú zákony a právna legislatíva. Dostali sme miesto napríklad aj v monitorovacej komisii pôsobiacej pri ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Agrárna komora Slovenska vo svojom predsedcíctve má tiež zástupcu z ASYF, žiaľ v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore sme sa zatiaľ nepresadili. To považujem jednoznačne za obrovský nedostatok v tejto oblasti. Taká významná záujmová organizácia akou SPPK nepochybne je, považuje združenie ASYF priam za konkurenciu? Predstavitelia komory by mali pochopiť, že práve naša generácia je tá, čo má prevziať postupne štafetu od nich, od terajších členov SPPK, ako synovia od otcov farmy.

Výmena stráže vo vašom združení teda nastáva po vašich troch funkčných obdobiach. Zároveň v tomto roku dovršujete štyridsať rokov. V predsedníctve ale naďalej zostávate, aby ste svojmu nástupcovi i celej organizácii pomohli, radili. Týmto vašim krokom, rozhodnutím došlo k priekopníckemu činu v podmienkach Slovenska, kde väčšinou platí, že nový a bývalý šéf čohokoľvek sa stávajú krutými nepriateľmi…

Keďže hovoríme stále o potrebe novej žily a sily, aj v živote nášho združenia sú nevyhnutné zmeny a postupné omladzovanie. Už počas svojho tretieho predsedníckeho pôsobenia som viackrát poukázal na fakt, že aj naše združenie bude musieť mať novú, mladú zostavu. Predsednícka funkcia u nás je neplatenou, dobrovoľnou funkciou. Treba ju vykonávať zo srdca, občas uprednostniť aj voči rodinným záležitostiam. Priznám sa, vôbec to nie je jednoduché. Náš nový predseda Milan Jurky je jednoznačne tej mienky, že má pred sebou smelé, ale určite dosiahnuteľné plány. Potrebuje ale k tomu podporu, výraznú pomoc. Vo svojom prvom roku úradovania určite. Preto som sa rozhodol, že do konca tohto roka mu postupne zverím riadenie úradu, podrobnejšie vysvetlím finančné záležitosti, komunikáciu s relevantnými orgánmi, rokovania s ministerstvom pôdohospodárstva a podobne. Nepriateľmi teda určite nebudeme, ale spolupracovníkmi, zanietenými organizátormi a agropodnikateľmi jednoznačne. Treba si uvedomiť, že výmena generácií znamená postupný vývoj. Aj v poľnohospodárstve by malo platiť, že generácia po generácii má po sebe prevziať hospodárenie a riadenie v rezorte. To znamená, že dnešný mladý agropodnikateľ má omnoho väčšiu šancu a možnosť v tvorbe celého rezortu ako ten, ktorý dnes pracuje povedzme ako 40-ročný v ťažkom priemysle – a zajtra, pozajtra má nahradiť vedúceho poľnohospodárskeho podniku, lebo ten odchádza na dôchodok.

Celý rozhovor s Ing. Bálintom Pémom, členom Predsedníctva Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 3/2017 na s. 20 až 22.