Agrolesníctvo

Domov > Novinky

Agrolesníctvo

Vážení farmári,

dovoľte mi informovať Vás, ohľadom ukončeného agrolesníckeho projektu, ktorý sa nachádza na webovej stránke (https://www.agroforestrysystems.eu/sk/) , kde v časti „Vzdelávací systém“ sú všetky výstupy projektu.

Veríme, že výstupy projektu budú užitočné či už po teoretickej alebo praktickej stránke a majú slúžiť hlavne pre farmárov, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti agrolesníctva a zakladania agrolesníckych systémov na svojich farmách.

Budeme radi, keby si jednotlivé výstupy pozriete, vyskúšate ich a zároveň vyplníte hodnotiaci dotazník, ktorý poslúži ako evalvačný nástroj a zároveň ako spätná väzba vo vzťahu k výstupom projektu.

Link na dotazník [https://forms.gle/JGoxB5af4SBoyNnK7]