15. výročie založenia ASYF, Valné zhromaždenie, Seminár

Domov > Novinky

15. výročie založenia ASYF, Valné zhromaždenie, Seminár

Dňa 21. októbra 2022 sa pri príležitosti 15. výročia založenia Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF konala oslava v Pohronskej Polhore v prírode obklopenom rezortom Salaša Zbojská. V rámci tejto oslavy sa konala tiež aj prednáška, resp. seminár k novej SPP 2023-2027. V doobedňajších hodinách boli v rámci Valného zhromaždenia ASYF, zvolení noví členov predsedníctva a revíznej komisie Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF. Novým predsedom nášho združenia sa stal Mgr. Marián Glovaťák, ktorý bol dlhé roky členom predsedníctva ASYF.

Pozvanie na toto podujatie prijali významní hostia ako napr. generálny riaditeľ sekcie pôdohospodárstva Ing. Juraj Pénzeš, predseda rady Slovenského pozemkového fondu JUDr. Martin Toman, viceprezident CEJA (Európska rada mladých farmárov) a zároveň predseda združenia (Związek Młodzieży Wiejskiej – ZMW) ako partnerov V4 z Poľska. Taktiež nás svojou prítomnosťou poctili 4 mladí farmári zo Srbska, zástupcovia z partnerských organizácií, zakladateľ a čestný člen Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF Ing. Bálint Pém, ako aj ďalší pozvaní hostia, čestní členovia, členovia ASYF a slovenskí farmári. Europoslanec Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD. nám k príležitosti 15. výročia ASYF nahral a poslal krátke motivačné video, ktoré bolo odvysielané na túto udalosť prítomnej verejnosti.

 

Doobedňajší program viedol už bývalý predseda ASYF – Milan Jurky. V rámci Valného zhromaždenia odprezentoval prítomnú správu predsedu združenia o činnosti ASYF za rok 2022, správu o hospodárení ASYF, následne sa konali voľby nového predsedníctva a revíznej komisie ASYF pre roky 2022-2025 a zmena stanov. Milan Jurky sa zúčastnil prítomnej verejnosti v rámci aktuálnej témy, ktorá sa zaujíma o prípravu Spoločnej poľnohospodárskej politiky SPP pre roky 2023 – 2027. Poobede sa začala oslava 15. výročia založenia združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF. Po príhovore vzácnych hostí, zakladateľ ASYF – Ing. Bálint Pém prítomným odprezentoval začiatky a históriu ASYF od založenia združenia ASYF, teda od roku 2007. Taktiež inšpirujú prednášku mal v rámci programu v poradí druhý predseda ASYF Milan Jurky, ktorý predstavil súčasnosť ASYF a konkrétne jeho cestu za posledných 6 rokov vo funkcii predsedu , smerovanie ASYF v jednotlivých rokoch, resp. úspechy ASYF v súčasnosti ako aj témy, ktoré je potrebné ešte dotiahnuť. Budúcnosť ASYF príslušného novozvoleného predsedu Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF, Mgr. Marián Glovaťák. Hovoril o ďalších cieľoch a víziách združenia v budúcich rokoch, o problematike, ktorú je potrebné riešiť ao tom čo ako nový predseda môže združiť. Od 18:00 hod. bol ukončený oficiálny program a nálada sa niesla v oslavnom duchu až do skorých ranných hodín. Moderátorkou oslavy bola Mgr. Monika Glovaťáková, manželka novozvoleného predsedu ASYF.

Na druhý deň ubytovaní hostia pokračovali v návšteve farmy nášho hostiteľa Patrika Vlčeka, ktorý im chcel zaujímavú cestu vo vláčiku až na jeho farmu. Cestou bolo možné vidieť pokojnú okolitú prírodu, ktorá obklopuje Salaš Zbojská.

V mene bývalého predsedu ASYF Milana Jurkyho a celého jeho tímu Vám chceme veľmi pekne poďakovať za doterajšiu spoluprácu a prosíme, aby ste nám zachovali priazeň aj do budúcna.

Už teraz sa tešíme na ďalšie úspešné roky Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF.